Много често, когато разсъждавам по даден въпрос, се питам „но как разсъждава един калвинист в еди-коя-си ситуация?“ или пък обратното – „Как ли разсъждава поддръжникът на свободната воля?“ 

В случая, понеже съм калвинист, ще се опитам да предоставя калвинистката гледна точка, и по-специално – предопределението според стихове 1, 2 и 3 в Римляни първа глава. Първоначално исках да направя коментар на цялата глава, обаче се оказа че още първите три стиха предлагат достатъчно материал за размисъл. Друг път ще продължа с останалите.

от:

Много често отношението към вярващите е че „вярата е сляпа“ и че няма нужда да си обясняваме с ума това в което вярваме. Обаче дали е така според Библията? В статията „Християнската употреба на логиката“ от Харви и Лори Блудорн (статията е част от книгата „Преподаване на Тривиума“) се твърди че Библията откровено ни насърчава да търсим познанието, да разсъждаваме и да бъдем мъдри.

Божидар Маринов: „Ако ви интересува защо Тексас е най-добрият за живеене американски щат и как е стигнал дотам, питайте, ще ви кажа“.

Ама разбира се че питаме. Ето ги четирите най-основни причини.

Какво е естеството на Царството?

За да разберем личното си предназначение в Божието царство, трябва да разберем естеството на Царството:

  • Камъкът стана планина
  • Малко квас закваси цялото тесто
  • Малкото синапено зрънце, стана дърво

През лятото на 1630 година, пуританите пристигат в Нова англия с 11 кораба пълни с животни, провизии и инструменти решени да установят Божието царство на земята. Явор Русинов ни показва какви са ключовите характеристики на едно такова богоугодно общество.

от:
Embedded thumbnail

Страници