За сайта

Това е блог за завета на господството. Това е заветът който е сключен при сътворението между Бог и човечеството. Тогава Бог заповядва на първите хора – Адам и Ева – „да покорят земята“. 

Блогът www.zavet.eu има за цел да установи и разясни какво точно се включва в задълженията ни по отношение на покоряването на земята:

  • Какво точно трябва да покорим?
  • Какви средства за това ни дал Бог?
  • Какви са моралните критерии за това до колко господството е наистина успешно?
  • По какъв начин трябва да бъде организирано едно богоугодно общество?
  • Какво наследство ще оставим за идните поколения?