Исус побеждава чрез действието на сили, които са отвъд нашата власт

Момчил Петров ни насърчава че не бива да ни е страх от това което се случва в Европа, понеже има Един, който стои по-високо, който отдавна е истинският победител.

Article