Калвинистки коментар върху Римляни 1:1-3 []

Много често, когато разсъждавам по даден въпрос, се питам „но как разсъждава един калвинист в еди-коя-си ситуация?“ или пък обратното – „Как ли разсъждава поддръжникът на свободната воля?“ 

В случая, понеже съм калвинист, ще се опитам да предоставя калвинистката гледна точка, и по-специално – предопределението според стихове 1, 2 и 3 в Римляни първа глава. Първоначално исках да направя коментар на цялата глава, обаче се оказа че още първите три стиха предлагат достатъчно материал за размисъл. Друг път ще продължа с останалите.

Article