Личното предназначение и Божието царство: „Камъкът стана Планина“

Какво е естеството на Царството?

За да разберем личното си предназначение в Божието царство, трябва да разберем естеството на Царството:

  • Камъкът стана планина
  • Малко квас закваси цялото тесто
  • Малкото синапено зрънце, стана дърво

Article