Личното предназначение и Божието царство: Въведение

Божидар Маринов твърди, че във възпитанието на децата си пропускаме нещо съществено – идеята за личното им предназначение в Божието царство на тази земя.

Article