Приемането на нови закони и закончета няма да подобри опазването на природата

Ако слушаме съвременните пишман еколози, ще трябва да заживеем в пещери, да престанем да ползваме автомобили, компютри, интернет, и въобще да престанем да ползваме всякакви произведения на съвременната индустрия, понеже всяко едно от тях по някакъв начин безвъзвратно унищожава природата. Обаче не можем да гледаме на опазването на природата от чисто екологична гледна точка. Опазването на природата има етичен и икономически аспект. Също имаме някаква реалност, с която трябва да се съобразим.

Article