Трудолюбие и спестовност – богоугодният ключ към по-добрия живот

Пламен и Ивелин са истински воини които се борят с бедността по единственият устойчив в дългосрочен план начин – чрез библейските истини за трудолюбие и спестовност.

Article