Благодарности

Този сайт е възможен благодарение на:

Автори

Райчо мечтае за изграждането на богоугодно общество тук в България. Той е главния редактор на настоящия сайт.

Преводачи

Райчо мечтае за изграждането на богоугодно общество тук в България. Той е главния редактор на настоящия сайт.

Редактори

Райчо мечтае за изграждането на богоугодно общество тук в България. Той е главния редактор на настоящия сайт.

Други

Георги Атанасов

Жоро прави уебсайтове и подсигурява да бъдете намерени в глобалното пространство по-лесно. Той направи основната версия на настоящия сайт – външния вид, интеграцията с Facebook и вътрешната структура.

Снимка на корицата: Шийла Сънд

Оригиналната снимка: Chinook (Explored) лиценз (CC BY 2.0).

Шийла Сънд не е свързана с настоящият сайт. Само сме ползвали нейната снимка...