Aвтори

Райчо мечтае за изграждането на богоугодно общество тук в България. Той е главния редактор на настоящия сайт.

Михаил Матеев е председател на Българското марсианско общество.

Явор е бизнесмен, проповедник и образова децата си у дома.

Любомира Вълчева е преводач на свободна практика, която образова децата си у дома.