Михаил Матеев

Михаил Матеев е председател на Българското марсианско общество.